cửa hàng gốm sứ
câu, diễn đạt
1.とうきしょう 「陶器商」 [ĐÀO KHÍ THƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯƠNGショウ
KHÍ
ĐÀOトウ