cửa hàng hoa
câu, diễn đạt
1.はなや 「花屋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOAカ、ケ
ỐCオク