cửa hàng liên nhánh
1.チイーンストア​​
2.れんさてん 「連鎖店」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
LIÊNレン
TỎA