cựa mình
động từ
1.ねがえる 「寝返る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẢNヘン
TẨMシン