của nhau
1.おたがい 「お互い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỖ