của phi nghĩa
danh từ
1.あくせん 「悪銭」​​
câu, diễn đạt
2.あくせん 「悪銭」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ của phi nghĩa

1. không dùng của phi nghĩa
悪銭身につかず

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
TIỀNセン、ゼン