cửa ra
danh từ
1.でぐち 「出口」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
XUẤTシュツ、スイ