cửa ra khẩn cấp
câu, diễn đạt
1.ひじょうぐち 「非常口」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
PHI
THƯỜNGジョウ