cửa sổ đôi
câu, diễn đạt
1.にじゅうまど 「二重窓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
SONGソウ、ス
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ