cửa sổ ở mái nhà
câu, diễn đạt
1.ドーマーウインドー​​

Thảo luận, đóng góp