cửa sổ xây lồi ra ngoài
câu, diễn đạt
1.でまど 「出窓」 [XUẤT SONG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
SONGソウ、ス