cửa sổ xe
câu, diễn đạt
1.しゃそう 「車窓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XAシャ
SONGソウ、ス