cửa thông gió
danh từ
1.ベンツ​​

Thảo luận, đóng góp