cửa vào cảng
danh từ
1.こうこう 「港口」 [CẢNG KHẨU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
CẢNGコウ