cửa vòng cung
danh từ
1.アーチ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cửa vòng cung

1. vòng hoa hồng
ばらのアーチ