cục diện
danh từ
1.きょくめん 「局面」 [CỤC DIỆN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤCキョク
DIỆNメン、ベン