cực điện
1.でんきょく 「電極」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỰCキョク、ゴク
ĐIỆNデン