cực hạn
danh từ
1.きょくげん 「極限」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỰCキョク、ゴク
HẠNゲン