Cục Năng lượng
câu, diễn đạt
1.えねるぎーしょう 「エネルギー省」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỈNHセイ、ショウ