cực nhỏ
tính từ
1.びしょう 「微少」 [VI THIẾU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾU,THIỂUショウ
VI