cục pin
1.でんち 「電池」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆNデン
TRÌ