Cục thống kê
câu, diễn đạt
1.とうけいきょく 「統計局」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KẾケイ
CỤCキョク
THỐNGトウ