cùi
1.せびょう 「瀬病」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
LẠIライ