cúi đầu
1.おじぎする 「お辞儀する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỪ
NGHI