cúi xuống
động từ
1.ふせる 「伏せる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cúi xuống

1. cúi mặt xuống
顔を伏せる

Kanji liên quan

PHỤCフク