cúi xuống lạy
động từ
1.ふす 「伏す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤCフク