cún
1.こいぬ 「子犬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
KHUYỂNケン