cung bậc
1.おんちょう 「音調」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÂMオン、-ノン、イン
ĐIỀUチョウ