cung điền
1.きゅうでん 「宮殿」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CUNGキュウ、グウ、ク、クウ
ĐIỆNデン、テン