cung điện hoàng gia cổ
danh từ
1.ごしょ 「ご所」 [SỞ]​​
câu, diễn đạt
2.ごしょ 「ご所」 [SỞ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞショ