cứng đơ đơ
tính từ
1.こちこち​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cứng đơ đơ

1. bánh mì cứng đơ
〜のパン