cung Hổ Cáp
danh từ
1.さそりざ 「蝎座」 [HẠT TỌA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỌA
HẠTカツ、ガチ