cùng loại
1.どうるい 「同類」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒNGドウ
LOẠIルイ