cùng mức
1.どうれつ 「同列」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒNGドウ
LIỆTレツ、レ