cung tên
danh từ
1.ゆみや 「弓矢」 [CUNG THỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CUNGキュウ
THỈ