cùng thời
tính từ
1.コンテンポラリー​​

Thảo luận, đóng góp