cùng tuổi
1.いつねんれい 「何時年齢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIÊNネン
THỜI,THÌ
LINHレイ