cùng uống rượu, bia
động từ
1.くむ 「汲む」​​
câu, diễn đạt
2.くむ 「汲む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẤPキュウ、コウ