cuộc cắn xé
danh từ
1.ともえせん 「巴戦」 [BA CHIẾN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾNセン
BA