cuộc chạy đua maraton
câu, diễn đạt
1.マラソン​​

Thảo luận, đóng góp