cuộc chính biến
danh từ
1.せいへん 「政変」 [CHÍNH BIẾN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIẾNヘン
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ