cuộc đấu sumo mùa xuân
câu, diễn đạt
1.はるばしょ 「春場所」 [XUÂN TRƯỜNG SỞ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞショ
XUÂNシュン
TRƯỜNGジョウ、チョウ