cuộc đi du lịch
câu, diễn đạt
1.しゅうゆう 「周遊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUシュウ
DUユウ、ユ