cuộc du ngoạn
danh từ
1.トリップ​​

Thảo luận, đóng góp