cuộc duyệt binh
danh từ
1.オンパレード​​

Thảo luận, đóng góp