cuộc hành quân
danh từ
1.こうぐん 「行軍」 [HÀNH QUÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
QUÂNグン