cuộc hành trình
danh từ
1.たび 「旅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỮリョ