cuộc hôn nhân
danh từ
1.ミラージュ​​

Thảo luận, đóng góp