cuộc họp mặt với các cổ đông
câu, diễn đạt
1.かぶぬしそうかい 「株主総会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
CHỦシュ、ス、シュウ
CHÂU,CHUシュ
TỔNGソウ