cước khoảng cách
1.けいかうんちん 「経過運賃」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẪMチン
KINHケイ、キョウ
QUÁ
VẬNウン